Hur lyckas man som skribent?

Skribenter utför texter av olika slag. Så långt är det riktigt. Men hur ska man skriva för att hålla kvar en läsare vid sina ord? Hur lyckas man fortsättningsvis skriva på så vis att texter regelbundet hålls vid liv och fortsätter att locka och få publiken att vilja läsa innehållet? Det är en bra frågeställning men inget lätt svar existerar. I SvD finns att läsa en superbra artikel om hur författare fångade upp läsare till att vilja läsa böcker och texter. Och då handlar detta reportage om de mest ovilliga till att läsa.

Det är inte lätt att utforma texter för andra att bli fångade av. Visst kan alla lära sig skriva berättelser och texter så att det är läsbart men att kunna använda konsten till att skriva på det djupa sättet och fånga in sin publik är helt annat. Redan i skolan lär vi oss att läsa och skriva men sedan måste ett intresse för ord och texter finnas för den som vill ägna sin tid till att bli en skribent. Oavsett om det är som yrke eller privat. Många av oss är födda med att äga viss talang för något och det gäller även detta med att skriva. Flertalet har det bara “i sig” att lätt kunna forma ord till att bli en text som flödar och hänför. Och för dessa personer är det naturligtvis lättare att lyckas med sina texter och ord. Det blir lättare att också lyckas med en blogg, hemsida eller som skribent.

Om man nu tänker sig vara en skribent för någon annan är man mer styrd och där gäller det att hugga i och kämpa. Konkurrensen hos dessa arbetsgivare kan vara tuff och vill man utföra sitt

skrivande genom att vara anställd behöver man vara flitig och noga se till att de uppdrag man får tilldelat sig håller tidsramen för när det ska vara färdigt. Det finns ingen kund som uppskattar förseningar eller dröjsmål. Hålls inte tidsramen kan både företaget skribenten är anställd hos och den enskilde textförfattaren få ett rykte om sig att inte ta sina uppdrag på allvar och att det inte är professionellt eller seriöst gällande skrivna texter.Blir man då uppsagd från sin anställning hos någon av alla existerande företag på grund av detta kan det bli svårt i framtiden att lyckas som skribent.

Satsar man på egen hand och frilansar är det nog ännu mer viktigt med att utforma texter och innehåll utefter kundens önskemål. Det är svårare att lyckas själv och därför bör man redan från början av sin “skribentkarriär” bygga upp ett gott rykte och anseende om sig att vara noga och pålitlig. Kunder ska kunna känna trygghet i att deras texter blir levererade i god tid innan deadline löpt ut. På det viset ger man sig själv goda chanser att få både nya och återkommande uppdrag att utföra.

Flertalet väljer också att jobba som skribent på internet då det är ett mycket fritt jobb. Man behöver inte vara låst till en viss plats att jobba på och med den digitala moderna värld vi lever i kan jobbet i sig lätt utföras varsomhelst egentligen. Det är endast ens egen tid som begränsar jobbet. Att vara yrkesmässig skribent och privat sådan är en tidlös benämning som verkligen är här för att stanna då vårt samhälle hela tiden moderniseras. Och i den moderna världen finns det ständigt saker att skriva om som människor kommer vilja och är intresserade av att läsa.