Hur blir man skribent?

Världen online erbjuder många möjligheter idag. Personer som vill börja arbeta som skribent har stora möjligheter att hitta ett passande jobb. Ett grundkrav företagen har är att kvaliteten på det svenska språket ska vara hög, men hos många krävs ingen utbildning för att komma igång. Innan ett uppdrag som skribent påbörjas brukar ett test för att säkerställa rätt kvalitet på svenska språket skickas in.

Ersättningen för utfört arbete varierar och det vanligaste är att skribenten får betalat per ord. Uppdragens utformning kan se ut på många sätt och det kan vara allt från att en text åt gången skickas in till att skribenten har uppdrag löpande under en månad.

Ersättning, utbetalning och inbetalning av skatt

En del som är väldigt viktig och tänka igenom innan ett uppdrag som skribent påbörjas är hur skatter och avgifter ska betalas in. Ibland betalar uppdragsgivaren in beloppet, men många gånger ska skribenten skicka en faktura och själv se till att skatter och avgifter betalas in.

Här finns det några valmöjligheter och för den som vill skicka faktura går det att välja att starta ett eget företag eller att arbeta som egenanställd. Båda valen har både för och nackdelar. En fördel med att starta eget företag är att det är lättare att göra avdrag i företaget. Efterhand intäkterna ökar går det även att göra investeringar. Nackdelen är dock att det ofta innebär större risk vid eventuell sjukdom eller liknande för den som äger ett företag.

Egenanställning har kommit att bli väldigt populärt på senare år. Här anlitar skribenten ett företag som fakturan till uppdragsgivaren skickas. Det företaget betalar sedan in skatter och avgifter och skribenten erhåller en nettolön. En del avdrag går att göra även vid egenanställning, men möjligheterna är betydligt färre.

Personer som vill börja jobba med att skriva texter bör tänka igenom vilka möjligheter och begränsningar de har innan de kör igång med arbetet.